Συνέδρια


1.

Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Διαδικτυακό Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο

Ημερομηνία: 21-23.10.2022

Τόπος: Διαδικτυακή διοργάνωση μέσω ειδικής πλατφόρμας

Γλώσσες: Ελληνικά, αγγλικά

Πρακτικά: Επετηρίδα της Σχολής

Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή στις 21-23 Οκτωβρίου 2022.

 

Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

 

Πρόεδρος:

Μ. Γ. Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

 

Μέλη:

Ηλίας Πετρόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και

Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Μαρία Τζιάτζη, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Τσιγάρας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αθηνά Μαχά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Κυριάκος Σγουρόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

 

Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

 

Πρόεδρος:

Μ. Γ.  Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

 

Μέλη:

Ιάκωβος Ακτσόγκου, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και

Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Πασχάλης Βαλσαμίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Ελπίδα Βόγλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Βασιλική Κράββα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αικατερίνη Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Μαυρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Ιωάννης Μπακιρτζής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Ελεονώρα Ναξίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Γρηγόριος Παπαγιάννης, Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Σαλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

 

Πρόγραμμα Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Τεύχος Περιλήψεων Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Απολογισμός του Συνεδρίου – Παρατηρητής της Θράκης 26.10.2022

2.

Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023)

Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Ημερομηνία: 17-18-19.11.2023

Τόπος διεξαγωγής: Αλεξανδρούπολη (Συνεδριακό Κέντρο Νομαρχείου)

Γλώσσες: Ελληνικά, αγγλικά

Πρακτικά: Δημοσίευση των μελετών στην Επετηρίδα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει σε συνεργασία με τον Δήμο Αλεξανδρούπολης διεθνές επιστημονικό συνέδριο, στο πλαίσιο των εορτασμών των 50 ετών από την ίδρυση του Δ.Π.Θ. (1973-2023), για την επίδραση της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής των πληθυσμών στην ελληνική και τουρκική τέχνη στις 17-19 Νοεμβρίου 2023. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη. Συμμετοχές: 45 ανακοινώσεις, 46 σύνεδροι από Ελλάδα, Τουρκία, Αγγλία, Κύπρο, Σλοβενία.

Θέμα του Διεθνούς Συνεδρίου:

Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη (1923-2023)

Στόχος: Διερεύνηση της απεικόνισης της ελληνοτουρκικής ανταλλαγής των πληθυσμών και της επίδρασής της στην ελληνική και τουρκική τέχνη (λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφος, εικαστικά, μουσική). Συγκριτική προσέγγιση της ελληνικής και τουρκικής τέχνης και αναζήτηση αντίστοιχα της εικόνας του Έλληνα και του Τούρκου με άξονα την τέχνη που αποτυπώνει την ανταλλαγή των πληθυσμών (1923).

Θεματικοί άξονες:

  • Νέα Ελληνική Λογοτεχνία
  • Τουρκική Λογοτεχνία
  • Συγκριτική Γραμματολογία
  • Παιδική Λογοτεχνία
  • Graphic Novel
  • Κινηματογράφος
  • Μουσεία & Εκθέσεις
  • Λαογραφία & Κοινωνική Ανθρωπολογία
  • Φορητές εικόνες και ιερά κειμήλια

Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Μ. Γ. Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

 Μέλη:

Γρηγόριος Παπαγιάννης, Πρόεδρος Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Ηλίας Πετρόπουλος, Πρόεδρος Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και

Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ

Γεώργιος Τσιγάρας, Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Κυριάκος Σγουρόπουλος, Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

 

Επιστημονική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου

Πρόεδρος:

Μ. Γ.  Βαρβούνης, Κοσμήτορας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών Δ.Π.Θ.

Γραμματέας: Θανάσης Β. Κούγκουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Μέλη:

Κωνσταντίνος Δανόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Damla Demirözü, Καθηγήτρια του Τμήματος Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου İstanbul

Βασιλική Κράββα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αικατερίνη Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Χριστίνα Μάρκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Νικόλαος Μαυρέλος, Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Νάντια Μαχά, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Χαρίλαος Μιχαλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας Δ.Π.Θ.

Άγγελος Παληκίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Γεώργιος Σαλακίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών Δ.Π.Θ.

Şehnaz Şimşek Şişmanoğlu, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Kadir Has, İstanbul.

Γεώργιος Τσιγάρας, Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας Δ.Π.Θ.

Αφίσα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΗ

Βιβλίο Περιλήψεων Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών στην τέχνη

3.

Η ΣΚΑΣ είναι ένας από του συνδιοργανωτές του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Bloc Symposium Utopie und WiderstandIdeologiekritik – Politische Musik – Bildung», που διοργανώθηκε από το Paris – Lodron Universität του Salzburg της Αυστρίας (8-10 Ιουνίου 2022).

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://blochsymposionsalzburg.sbg.ac.at

CfP Bloch Salzburg 2022_dt 1

CfP Bloch Salzburg 2022_engl 1

 

4.

Η ΣΚΑΣ είναι ένας από του συνδιοργανωτές του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Theory, Empiricism and Methodological Pluralism / Theorie, Empirie und Methodenpluralismus im transdisziplinären»  που διοργανώθηκε από το Paris – Lodron Universität του Salzburg της Αυστρίαςδια του χρηματοδοτούμενου διεπιστημονικού έργου του Πανεπιστημίου Σάλτσμπουργκ για υποψήφιους διδάκτορες με τίτλο «Global Competence, Future Literacy and Professionalism in the Global Migration Society / DSP-Kolleg Globale Kompetenz, Future Literacyund Professionalität in der globalen Migrationsgesellschaft (GLOKFUL)» στο Ηράκλειο της Κρήτης (27 Μαΐου 2023).

NEO Kreta_Plakat2023_DSP

Kreta_Plakat2023_DSP_englisch

 

5.

Η ΣΚΑΣ είναι ένας από του συνδιοργανωτές, μαζί με το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, του Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου με τίτλο «Σινά – Βενετία και Δυτικός Κόσμος» (Βενετία, 3 – 4 Νοεμβρίου 2023). Στη διοργάνωση επίσης συμμετέχουν η Ιερά Μονή Σινά, το Dumbarton Oaks των Η.Π.Α., το Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών ΑΠΘ, το ΕΚΠΑ και η Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales της Γαλλίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

-Program Sinai-Venice…

Poster