Πρωτόκολλα συνεργασίας


MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF ACADEMIC COOPERATION BETWEEN

Democritus University of Thrace, School of Classical and Humanities Studies and George Mason University

Συνεργασία με George Mason University

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF ACADEMIC COOPERATION BETWEEN

Democritus University of Thrace, School of Classical and Humanities Studies and El-Mergib University (لجامعة المرقبof Libya

Συνεργασία με El-Mergib University

 

ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών

Συνεργασία με Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμόρφωσης

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας

Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΚΑΣ – Ινστιτούτου Βενετίας

 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ

της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Ορθόδοξης Θεολογικής Ακαδημίας του Κιέβου της Ουκρανίας

Μνημόνιο Συνεργασίας ΣΚΑΣ – Ακαδημίας του Κιέβου