Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Σήμερα  Τετάρτη 21 Ιουλίου  2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου  του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. . Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας, όπως εκδόθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ζευς»  Αναπληρωτής  Πρόεδρος  του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  εκλέχθηκε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Βασίλειος  Δαλκαβούκης .

 

Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Σήμερα 7 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ..  Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας, όπως εκδόθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ζευς», Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης.

Διάλεξη του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, κ. Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αινιάνος, με θέμα: “Ανασκάπτοντας την ομηρική Γραία (Ωρωπός)”


Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00 να παρακολουθήσετε την ανοιχτή διαδικτυ-ακή διάλεξη του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κου Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αινιάνος, με θέμα:

“Ανασκάπτοντας την ομηρική Γραία (Ωρωπός)”

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος του Β΄ εξαμήνου Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση βρίσκεται στην παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28-5-2021

Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Exeter, David Braund, με θέμα “The warrior women of Thrace and the Pontos: Achilles and the Amazon queen”


Σας προσκαλούμε το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00 να παρακολουθήσετε την ανοιχτή διαδικτυακή διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Exeter, κου David Braund, με θέμα:

The warrior women of Thrace and the Pontos:
Achilles and the Amazon Queen

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος του Β΄ εξαμήνου Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

 

Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης βρίσκεται στην παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29-5-2021