Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδ. εκπροσ. μελών Ε.Ε.Π._ Ε.ΔΙ.Π._ και Ε.Τ.Ε.Π. στην Κοσμητ.της ΣΚΑΣ.pdf