ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ


Ψήφισμα ΤΕΦ για Στρατή Κυριακίδη