Προκήρυξη για την απονομή Βραβείων Αριστείας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Προκήρυξη για την απονομή βραβείων αριστείας της ΣΚΑΣ.pdf