5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (Εγκύκλιος συμμετοχής)


5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΣΤΩΝ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στους υπόλοιπους βαλκανικούς πολιτισμούς (1453-2024):

Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, θρησκεία

 

Βελιγράδι, 12-14 Σεπτεμβρίου 2024

 

               Το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου σε συνεργασία με τον Τομέα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου οργανώνει το 5ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών από τις 12 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2024 στο Βελιγράδι.

Το 5ο Συνέδριο των Νεοελληνιστών των Βαλκανικών Χωρών τελεί υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.

Θέμα του Συνεδρίου:

Η επίδραση του ελληνικού πολιτισμού στους υπόλοιπους βαλκανικούς πολιτισμούς (1453-2024):

Γλώσσα, λογοτεχνία, τέχνη, θρησκεία

 

Το 5ο συνέδριο αποσκοπεί στην προώθηση της σύσφιξης των δεσμών και της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των ελληνιστών στις βαλκανικές χώρες.

 

Οργανωτική Επιτροπή του 5ου Συνεδρίου

Πρόεδρος

Predrag Mutavdžić

Αντιπρόεδρος

Tudor Dinu

Γραμματέας

Andrea Ștefan

Μέλη

Maja Bacić Ćosić

Dina Dimitrović

Ana Elaković – Nenadović

Antonina Kostić

Aleksandra Milanović

Ivana Milojević

Anka Rađenović

Dragana Tkalac Popović

Vojkan Stojičić

Ljiljana Vulović

Αγγελική Κεφαλά

Νικόλαος Μαθιουδάκης

 

Επιστημονική Επιτροπή του 5ου Συνεδρίου

Συμπρόεδροι

Χρύσα Μαλτέζου, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

Μέλη

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Χρήστος Αραμπατζής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μανόλης Βαρβούνης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Λάμπρος Βαρελάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αθανάσιος Βερέμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βλάσιος Βλασίδης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ζωή Γαβριηλίδου, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κωνσταντίνος Δημάδης, τέως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Δημήτριος Καργιώτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων / Πανεπιστήμιο Στρασβούργου

Κωνσταντίνος Κασίνης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Γεώργιος Κατσαδώρος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Όλγα Κατσιαρδή-Hering, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Βασίλειος Κουκουσάς, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Νικόλαος Μαυρέλος, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασίλης Σαμπατακάκης, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

Δημήτρης Σταματόπουλος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ιωάννα Στουφή-Πουλημένου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Lia Brad-Chisacof, Ίδρυμα Νοτιοανατολικών Σπουδών της Ρουμανικής Ακαδημίας

Tudor Dinu, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

Elena Lazăr, Ρουμανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών

Ιoan Moldoveanu, Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου

Ana Elaković – Nenadović, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Predrag Mutavdžić, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Vojkan Stojičić, Πανεπιστήμιο Βελιγραδίου

Dragomira Valtcheva, Πανεπιστήμιο Σόφιας Άγιος Κλήμης Αχρίδος

Boris Vunchev, Πανεπιστήμιο Σόφιας Άγιος Κλήμης Αχρίδος

 

Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου

Οι εργασίες του συνεδρίου θα διεξαχθούν στις αίθουσες της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου, οδός Studentski trg, αρ. 3, Βελιγράδι, Σερβία.

 

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις t_dinu@yahoo.com και andreea.stefan@lls.unibuc.ro μια περίληψη έως και 250 λέξεων της ανακοίνωσής τους και ένα σύντομο βιογραφικό έως τις 31 Μαρτίου 2024 ανυπερθέτως.  Η ειδοποίηση αποδοχής θα γίνει μέχρι τις 20 Μαΐου 2024.

 

Η διάρκεια κάθε ανακοίνωσης είναι είκοσι λεπτά και προβλέπεται επιπλέον χρόνος δέκα λεπτών για συζήτηση που ενδέχεται να ακολουθήσει.

Ως γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η ελληνική και η αγγλική.

Η εγγραφή στο Συνέδριο καθορίζεται στο ποσό των 70 €. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιστηµονικής Επιτροπής θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος επιστολή σχετικά µε τα πρακτικής φύσεως θέματα (καταβολή της εγγραφής, μεταφορά, στέγαση, σίτιση κλπ.).

 

Εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής,

 

Predrag Mutavdžić, τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Βελιγραδίου

Tudor Dinu,  τακτικός καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, γραμματέας της ΕΕΝΣ