Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για την ανάπτυξη συνεργασιών στο εξωτερικό με τη συμμετοχή μελών ΔΕΠ-Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων έτους 2023


Πρόγραμμα υποτροφιών Ι.Κ.Υ. για μέλη ΔΕΠ – 2023