Εκπαιδευτικό Εργαστήριο (Workshop): «Μυθολογία και ψηφιακός γραμματισμός: Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ


Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Μυθολογικές Διαδρομές στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» (ΜIS: 5047101), το οποίο υλοποιείται από το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΣΠΑ 2014-2020, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), ανακοινώνεται η διοργάνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου (Workshop) με τίτλο:

«Μυθολογία και ψηφιακός γραμματισμός: Δημιουργία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και διδακτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική πλατφόρμα ΜΥΘΟΤΟΠΙΑ: https://edu.mythotopia.eu/».

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε προπτυχιακούς/ές ή/και μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες ή/και υποψήφιους/ες διδάκτορες όλων των Τμημάτων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. (Ελληνικής Φιλολογίας, Ιστορίας & Εθνολογίας, Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας & Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών). Για τη συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Εργαστήριο, την οποία θα πρέπει να δηλώσουν μέσω ηλεκτρονικής φόρμας που θα βρείτε στη συνημμένη ανακοίνωση, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Το Εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022, 10.00-12.00, στο Εργαστήριο Πληροφορικής (Αίθουσα Υπολογιστών) του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας. Υπεύθυνοι διεξαγωγής του Εργαστηρίου είναι ο κ. Χαρίλαος Μιχαλόπουλος, Αν. Καθηγητής Λατινικής Φιλολογίας και Τακτικό Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας  του Τ.Ε.Φ., και η κ. Άρτεμις Αρχοντογεώργη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια Λατινικής Φιλολογίας και Έκτακτο Μέλος της Ερευνητικής Ομάδας του Τ.Ε.Φ.

Ανακοίνωση Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου (Workshop)