Δημοσίευμα για τον απολογισμό του Συνεδρίου “Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)” στην εφ. Παρατηρητής της Θράκης


Απολογισμός του Συνεδρίου – Παρατηρητής της Θράκης 26.10.2022