Διαδικτυακό Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022), 21-24 Οκτωβρίου 2022


Η Κοσμητεία της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – με τη συμμετοχή των Τμημάτων Ιστορίας και Εθνολογίας, Ελληνικής Φιλολογίας και Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών –  διοργανώνει διαδικτυακό επιστημονικό συνέδριο για τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή στις 21-24 Οκτωβρίου 2022.

Στο Συνέδριο θα πραγματοποιηθούν εξήντα έξι (66) ανακοινώσεις από εβδομήντα δύο (72) πανεπιστημιακούς, μεταδιδάκτορες, διδάκτορες, μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες και ερευνητές. Η παρακολούθηση του Συνεδρίου θα είναι ελεύθερη στο κοινό. Στόχος του Συνεδρίου είναι η επανεκτίμηση των τραγικών γεγονότων, των επιπτώσεων και του αντίκτυπου της Μικρασιατικής Καταστροφής στην Ελλάδα κατά τον αιώνα που μεσολάβησε από την κατάρρευση του μικρασιατικού μετώπου. Μέσω ιστορικών, λαογραφικών, ανθρωπολογικών και φιλολογικών προσεγγίσεων, επιχειρείται ο επαναπροσδιορισμός του τραύματος της ήττας στη Μικρασία και του επακόλουθου ξεριζωμού του ελληνισμού, που σφράγισε για έναν ολόκληρο αιώνα και εξακολουθεί να επηρεάζει σημαντικά την κοινωνία, την αναζήτηση της ταυτότητας, την πολιτική σκηνή, την οικονομία και τον πολιτισμό του ελληνικού κράτους.

Σύνδεσμος συμμετοχής για όλες τις ημέρες και όλες τις συνεδρίες
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/84184559271?pwd=Y1ZmTm52R1liK0s5cjh1UVBkL1U0Zz09

MeetingID: 841 8455 9271
Passcode:251784

Οδηγίες εγκατάστασης της πλατφόρμας ZOOM:
https://vassiliouvassia.gr/zoom-meetings/
Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας ZOOM:
https://bscc.duth.gr/wp-content/uploads/2020/10/Αναλυτικές-οδηγίες-χρήσης-Zoom.pdf

Πρόγραμμα Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)

Τεύχος Περιλήψεων Επανεκτιμώντας τη Μικρασιατική Καταστροφή (1922-2022)