ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ


Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης  και του Ιδρύματος Ποιμαντικής Επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπογράφηκε σήμερα στην Αθήνα, ημέρα Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2022 από  τον Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Καθηγητή κ. Εμμανουήλ  Βαρβούνη και τον Αν. Πρόεδρο του Δ.Σ. ΤΟΥ Ι.Π.Ε. Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα. Παρών στην υπογραφή ήταν και ο Αρχιμανδρίτης Θεολόγος Αλεξανδράκης, Διευθυντής του Ι.Π.Ε.

Αντικείμενο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας αποτελεί η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της έρευνας, της επιμόρφωσης και της δια βίου μάθησης των φοιτητών, εκπαιδευτικού προσωπικού και μελών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ., καθώς και των κληρικών και λαϊκών στελεχών της Εκκλησίας, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρονται στους δύο φορείς, στην βελτίωση του συνολικού πλαισίου λειτουργίας των δύο φορέων ,δια μέσου της έρευνας, της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης των στελεχών της, στην αξιοποίηση της λειτουργίας των προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα Τμήματα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.), καθώς και των προγραμμάτων δια βίου μάθησης που εκπονεί το Ίδρυμα, όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς Λειτουργίας τους.