ΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ


Το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας με αφορμή τη συμπλήρωση τριάντα χρόνων λειτουργίας του εξέδωσε τον συλλογικό τόμο με τίτλο: “Ιστορία, Κοινωνία, Πολιτισμός. Ερευνητικά Ζητήματα και Προκλήσεις” τον οποίο επιμελήθηκαν οι: Αικ. Μάρκου, Ι. Μ. Μπακιρτζής, Α. Παληκίδης και Χρ. Παπαγεωργοπούλου. Ο τόμος είναι προϊόν συλλογικής εργασίας των μελών του διδακτικού, ερευνητικού και εργαστηριακού προσωπικού, διδακτόρων και μεταδιδακτόρων του Τμήματος και έχει χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  “Σπουδές στην τοπική ιστορία-Διεπιστημονικές προσεγγίσεις”.

 

ΤΟΜΟΣ ΤΙΕ