ΑΝΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Μ. Γ. ΒΑΡΒΟΥΝΗ ΣΕ ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Πρυτάνισσα του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη,

O Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός

σας προσκαλούν τηνΤετάρτη22 Ιουνίου2022 και ώρα 19:00

στην τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
κ. Εμμανουήλ Βαρβούνη

σε Επίτιμο Διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο, στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου του Κοινωφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου Ε. και Μ. Σταματίου

Η Πρυτάνισσα                                                          Ο Πρόεδρος του ΠΤΔΕ
Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη                          Καθηγητής Αλιβίζος Σοφός
Η πρόσκληση:

https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?t=29478

Πρόσκληση αναγόρευσης_Ρόδος 22.06.2022