Απονομή Βραβείων Αριστείας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022


αποφ. 8ης συν. Κοσμητείας της ΣΚΑΣ για την απονομή βραβείων Αριστείας.pdf