Πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023


Ανακοινώνεται πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακικής Δημοκρατίας για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, που αφορά πολίτες όλων των χωρών εξαιρουμένων αυτών της Σλοβακίας .
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση υποτροφιών:
– Σε φοιτητές προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου,
– Σε ερευνητές, υποψήφιους διδάκτορες ή μέλη ΔΕΠ,
– Σε καλλιτέχνες.
Λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με τους τύπους, τις προϋποθέσεις και τη διάρκεια των υποτροφιών μπορούν να αναζητηθούν στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Εθνικό Πρόγραμμα Υπ

Verbal Note Ν029605_2022_GRVV_2