Α’ Επιστημονικό Συνέδριο της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος για τη Μικρασιατική Καταστροφή (Αθήνα, 14-15 Οκτωβρίου 2022) – Πρόσκληση για συμμετοχές


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Α ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ (4) (2)