Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Τ.Ε.Π., στα συλλογικά όργανα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.


Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσ. Ε.Ε.Π.,Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. στα συλλογικά όργ. της ΣΚΑΣ