Αποτελέσματα εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών.


Σήμερα 7 Ιουνίου 2021 πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ..  Σύμφωνα με τα  αποτελέσματα της ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας, όπως εκδόθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα «ζευς», Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών  εκλέχθηκε ο Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας κ. Εμμανουήλ Βαρβούνης.