Διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Exeter, David Braund, με θέμα “The warrior women of Thrace and the Pontos: Achilles and the Amazon queen”


Σας προσκαλούμε το Σάββατο 29 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00 να παρακολουθήσετε την ανοιχτή διαδικτυακή διάλεξη του Ομότιμου Καθηγητή Κλασικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Exeter, κου David Braund, με θέμα:

The warrior women of Thrace and the Pontos:
Achilles and the Amazon Queen

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος του Β΄ εξαμήνου Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

 

Ο σύνδεσμος της εκδήλωσης βρίσκεται στην παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29-5-2021