Διάλεξη του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας, κ. Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αινιάνος, με θέμα: “Ανασκάπτοντας την ομηρική Γραία (Ωρωπός)”


Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021 και ώρα 13.00 να παρακολουθήσετε την ανοιχτή διαδικτυ-ακή διάλεξη του Καθηγητή Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, κου Αλέξανδρου Μαζαράκη-Αινιάνος, με θέμα:

“Ανασκάπτοντας την ομηρική Γραία (Ωρωπός)”

Η διάλεξη εντάσσεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος του Β΄ εξαμήνου Ιστορία του Ελληνισμού στον Παρευξείνιο χώρο κατά την αρχαιότητα, του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών Δ.Π.Θ.

Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση βρίσκεται στην παρακάτω πρόσκληση:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 28-5-2021