12/05/2021 – Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ και πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων


προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Κοσμήτορα της ΣΚΑΣ