14/4/2021 – ΣΤ’ Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ελληνικών Σπουδών στη μνήμη της Ι. Κοβαλέβα από το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας (Πρόγραμμα)


Programme_Kovaleva2021