ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Σ.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ