ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Σ.Κ.Α.Σ.


Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΔΠΘ

Προκήρυξη εκλογών Προέδρου ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ