Συλλογικός Τόμος: “Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια”


«Η Νέα Ελληνική γλώσσα στον Παρευξείνιο Χώρο και στα Βαλκάνια»: Ερευνητικές αποτυπώσεις  και διδακτικές προσεγγίσεις,
Μαρία Δημάση, Έλενα Γρίβα, Ζωή Γαβριηλίδου (επιμελήτριες),
Εκδόσεις Σαΐτα, Μάιος 2020,
ISBN: 978-960-629-016-9,

Κατεβάστε το δωρεάν από τη διεύθυνση:
www.saitapublications.gr/2020/05/ebook.235.html