1. Πρόσκληση εκδήλωσης”Οικογένεια, κοινωνία, εκπαίδευση : ο ρόλος τους στην πρόληψη της βίας κατά των γυναικών”