Ανακοίνωση κλήρωσης επιτροπών για τη Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΔΠΘ


Ανακοίνωση για την κλήρωση συγκρότησης επιτροπών της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών