4ο Θερινό Σχολείο “Αρχαίο Δράμα 2019 -Το Αρχαίο Δράμα ως Παραστατική Τέχνη”


Διάλεξη-Συναυλία ΠΑ.ΜΑΚ.-Κ.Ο.Θ. 4. Θερινό Σχολείο 2019 Τ.Ε.Φ. Δ.Π.Θ.

ΑΦΙΣΑ-4. Θερινό Σχολείο 2019 Τ.Ε.Φ.-Δ.Π.Θ. Διάλεξη-Συναυλία