Εκδήλωση της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για τα 100 χρόνια Ελεύθερης Θράκης


εκδήλωση /βιβλιοπαρουσίαση Κοσμητείας Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών για τα 100 χρόνια Ελεύθερης Θράκης:

ευχαριστώ πολύ

Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή

Κοσμήτορας Σχολής κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης