Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας


Το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης με έδρα την Κομοτηνή ιδρύθηκε το 1993 (ΠΔ 365/93, ΦΕΚ 156/13-09-1993) και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές του το ακαδημαϊκό έτος 1995-1996. Το Τμήμα αυτονομήθηκε διοικητικά κατά το ακαδημαϊκό έτος 2008.

Σκοπός του τμήματος είναι:

  1. Να μελετά και να ερευνά τον αρχαίο ελληνικό, λατινικό, βυζαντινό και νεοελληνικό κόσμο, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τα φιλολογικά, λογοτεχνικά και εν γένει γραπτά μνημεία.
  2. Να μελετά και να ερευνά τις εκδηλώσεις του πνευματικού και άλλου βίου του Ελληνισμού διαχρονικά.
  3. Να παρέχει στους πτυχιούχους του τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη.

Στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας υπηρετούν σήμερα 24 μέλη ΔΕΠ. Το Τμήμα δέχεται κατ’ έτος περίπου 250 φοιτητές και φοιτούν σε αυτό περισσότεροι από 600 προπτυχιακοί και περίπου 30 μεταπτυχιακοί φοιτητές (Α΄ και Β΄ κύκλου).

Το Τμήμα προσφέρει τρεις ειδικεύσεις:

  1. Κλασική Φιλολογία (Αρχαία Ελληνικά και Λατινικά)
  2. Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία
  3. Γλωσσολογία

και οργανώνει τα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:

  • Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (Πτυχίο, 4ετής φοίτηση)
  • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΔΕ 2ετούς φοίτησης, Διδακτορικό).

 

Ιστοσελίδα τμήματος : https://helit.duth.gr

Παρουσίαση Τμήματος: https://helit.duth.gr/wp-content/uploads/2021/07/videoPres.mp4