ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ


Η Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών με έδρα την Κομοτηνή συγκροτήθηκε το 2013 σύμφωνα με το Π.Δ86/2013 (ΦΕΚ124/03-06-2013 τ.Α’) και αποτελείται από τα παρακάτω Τμήματα:

1.Ιστορίας και Εθνολογίας,

2.Ελληνικής  Φιλολογίας και

3.Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών

 

Η Κοσμητεία  της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 αποτελείται από τον Κοσμήτορα τους Προέδρους των Τμημάτων  έναν εκπρόσωπο  ανά κατηγορία από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,και  Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, καθώς και έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία των προπτυχιακών φοιτητών , έναν εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων όπου υπάρχουν, οι οποίοι εκλέγονται μαζί με τους αναπληρωτές τους με άμεση μυστική και καθολική ψηφοφορία.

 

 Κοσμήτορας

Πηνελόπη Καμπάκη –Βουγιουκλή,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 

Πρόεδροι Τμημάτων  

 

  1. Βαρβούνης Εμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας με αναπληρωτή του τον Αν. Καθηγητή  Γεώργιο Τσιγάρα
  2. Τζιάτζη Μαρία , Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας με αναπληρώτρια την Καθηγήτρια Φλώρα Μανακίδου
  3. Δημάση Μαρία, Καθηγήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξεινίων Χωρών με αναπληρωτή της τον Αν. Καθηγητή Ηλία Πετρόπουλο

 

Εκπρόσωποι των μελών Ε.ΔΙ.Π.

Κυριάκος  Σγουρόπουλος με αναπληρωτή του την Αγγελική Μουζακίτη

 

Εκπρόσωποι των μελών  Ε.Τ.Ε.Π.

Αριλιά  Σπάρταλη με αναπληρώτρια την Χριστίνα Πουφινά

 

Εκπρόσωποι των  μελών  Ε.Ε.Π.

Δεν έχουν υποδείξει εκπροσώπους

Εκπρόσωπος Προπτυχιακών Φοιτητών

Τσακιρίδου Ευαγγελία με αναπληρωτή της τον Κωνσταντίνο Ταχματζίδη

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ
Δεν έχουν υποδείξει εκπροσώπους