Επιστημονικά Περιοδικά των Τμημάτων της Σχολής


1. Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας 

Εργαστήριο Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας

Έρεισμα για την Ιστορία / Ereisma, Ακαδημαϊκό Περιοδικό του Εργαστηρίου Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας /

Academic Journal of the Laboratory of Modern and Contemporary History, Department of History and Ethnology

http://modernhistorylab.he.duth.gr/έρεισμα-για-την-ιστορία/

2. Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Ροδόπη –  Επετηρίδα Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

https://rhodope.helit.duth.gr/

3. Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών

Ετήσιο Ηλεκτρονικό Περιοδικό Mare Ponticum Annual e-Journal

http://mareponticum.bscc.duth.gr/index.html