ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Κτίριο Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

Ισόγειο

Παναγή Τσαλδάρη  1

(Παλιά Νομική)

69100 Κομοτηνή

 

Κοσμήτορας

Εμμανουήλ Βαρβούνης,  Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας 

Τηλ.2531039472, e-mail evarvoun@he.duth.gr

Γραμματέας της Κοσμητείας της ΣΚΑΣ

Θεοδώρα  Ισπικούδη

Τη. 2531039959, e-mail  tispikou@admin.duth.gr