ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Σχολή Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Πανεπιστημιούπολη ,

Τ.Κ.69133

Κομοτηνή

 

Κοσμήτορας

Πηνελόπη Καμπάκη –Βουγιουκλή,  Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

Τηλ.2531039937 e-mail pekavou@helit.duth.gr

 

Γραμματέας της Κοσμητείας της ΣΚΑΣ

Θεοδώρα  Ισπικούδη

Τη. 2531039959, e-mail  tispikou@admin.duth.gr