Επίτιμοι καθηγητές


  1. Ομότιμη Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (30.10.2019)
  2. Ομότιμη Καθηγήτρια και Ακαδημαϊκός Ευφροσύνη Ριζοπούλου-Ηγουμενίδου (24.05.2022)