Βραβευθέντες Σχολής


Απονομή Βραβείων της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών

Έτος 2020-2021

 • Βραβείο Διακεκριμένων Επιδόσεων και Έρευνας:

Χριστίνα Παπαγεωργοπούλου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Διδακτικής Ικανότητας και Προσφοράς Διδακτικού Έργου:

Άγγελος Παληκίδης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Αναγνώρισης, Επιρροής, Κοινωνικού Έργου και Προσφοράς:

Ζωή Γαβριηλίδου, Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 • Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης Φοιτητή/τριας:

Γεώργιος Καζάκος, Φοιτητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 

Έτος 2021-2022

 • Βραβείο Διακεκριμένων Επιδόσεων και Έρευνας:

Μαρία Μητσιάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 • Βραβείο Διδακτικής Ικανότητας και Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου:

Νικόλαος Μαυρέλος, Καθηγητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 • Βραβείο Αναγνώρισης, Επιρροής, Κοινωνικού Έργου και Προσφοράς:

Άγγελος Παληκίδης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης Φοιτητή/τριας:

Κάρεν Χαναγκιάν, Φοιτητής του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 

Έτος 2022-2023

 • Βραβείο Διακεκριμένων Επιδόσεων και Έρευνας:

Χριστίνα-Ντουσάνκα Ούρεμ-Κώτσου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Διδακτικής Ικανότητας και Προσφοράς Εκπαιδευτικού Έργου:

Ελπίδα Βόγλη, Καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Αναγνώρισης, Επιρροής, Κοινωνικού Έργου και Προσφοράς:

Θανάσης Β. Κούγκουλος, Επ. Καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας

 • Βραβείο Ακαδημαϊκής Επίδοσης Φοιτητή/τριας:

Κωνσταντινιά Πετρίδου, Φοιτήτρια του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας